Αρχική

Θέμα και Στόχος του Συνεδρίου

Το σύγχρονο οικονομικό, θεσμικό και τεχνολογικό περιβάλλον καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης και προώθησης σύγχρονων μορφών και δράσεων επιχειρηματικότητας. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και οι εφαρμογές τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορούν να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στόχος του Φοιτητικού Συνεδρίου είναι να αποτελέσει μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων ερευνητών και φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου θα ανταλλαγούν απόψεις και θα αναπτυχθεί γόνιμος επιστημονικός διάλογος σχετικά με τις εξελίξεις, προκλήσεις και προοπτικές εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφορικής στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Για λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάσετε και το αναλυτικό Call for Papers.
 

Σημαντικές Ημερομηνίες

19/10/15

12/10/15

Νέα Προθεσμία υποβολής εργασιών

Προθεσμία υποβολής εργασιών

03/11/15
23/10/15
Νέα ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής
Γνωστοποίηση αποδοχής
20/11/15
09/11/15
Νέα προθεσμία υποβολής ολοκληρωμένης εργασίας για τα Πρακτικά του Συνεδρίου
Προθεσμία υποβολής ολοκληρωμένης εργασίας
02/12/15 Διεξαγωγή Συνεδρίου